Документ № 37 від 19.02.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.02.2020 м. Дружківка №37
 
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дружківської міської ради за 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету міської ради Кухарової Ю.І. про підсумки роботи зі зверненнями громадян  у   виконавчому  комітеті

Дружківської міської ради за 2019 рік, виконавчий комітет міської ради відмічає, що метою роботи зі зверненнями громадян є допомога у вирішенні актуальних проблем як територіальної громади міста, так і кожного громадянина, який звертається за допомогою чи консультацією до виконавчого комітету міської ради. Тому, робота щодо розгляду звернень громадян перебуває на постійному контролі у керівництва міської ради та її виконавчого комітету  і проводиться відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008р. №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування» та інших документів органів влади вищого рівня.

За даними централізованого обліку звернень громадян, у 2019 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 2293 звернення, що на 373 звернення, або 17% більше ніж  за аналогічний період  минулого року (2018 рік - 1920 звернень).

З загальної кількості звернень 1179 надійшло через органи влади вищого рівня, з яких 1170 - з урядової «гарячої лінії» та Донецької обласної державної адміністрації, з Адміністрації Президента України -5, Секретаріату Кабінету Міністрів України-2 звернення та 2 від інших органів влади.

Письмових звернень, безпосередньо до виконавчого комітету Дружківської міської ради, у поточному році надійшло 606 (у 2018 році - 458) та 508 усних (у 2018 році - 544), зареєстрованих під час проведення керівництвом особистих, виїзних прийомів громадян, телефонного зв’язку «гаряча лінія» та «телефон довіри».  

Також, у виконавчому комітеті цілодобово працює інформаційно-диспетчерська служба «1505», де реєструються  дзвінки від мешканців міста стосовно життєзабезпечення міста.          

У 2019 році зареєстровано 8221 дзвінок. Оперативно вирішено 5006 звернень.

З загальної кількості  звернень розглянуто 2279, або 99% усіх звернень (у 2018 році -1664), з яких позитивне рішення прийнято за 772 зверненнях громадян, (у 2018 році - 611 звернень), роз'яснювальні відповіді відповідно до чинного законодавства дано на  1123 звернення (у 2018 році - 941 звернень), відмовлено у 83 зверненнях (у 2018 році - 112 звернень).  Також протягом 2019 року повернуто авторові відповідно до статей 5 і 8 Закону України «Про звернення громадян» (далі Закон) 6 звернень, до  ст.7 Закону  переслано за належністю 290 звернень,  не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону  5 звернень. Станом на 30.12.2019 у стадії розгляду залишається  14 звернень.

Найбільшу соціальну значимість мають колективні звернення громадян. За звітний період надійшло і було розглянуто 153 колективних звернень, що на 46 більше ніж за звітний період минулого року (у 2018 році 107 звернень).

Особлива увага та значні зусилля міської влади зосереджувались на розгляді питань та позитивному вирішенні проблем пільгової категорії населення.  Так, протягом звітного періоду до виконавчого комітету міської ради звернулось 395 мешканців  пільгової категорії, серед яких 110 інваліди та учасники війни і бойових дій, 156 –  інваліди 1,2,3 груп захворювання, 17 – ветерани праці, 26 – дітей війни,61 – одиноких матерів і членів багатодітних сімей,  3 учасники ліквідації ЧАЕС та 22 переміщених або внутрішньо переміщених осіб. Із загальної кількості розглянутих звернень від громадян пільгової категорії  120 вирішено позитивно.

З метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян, надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих прийомів громадян запроваджена участь фахівців управлінь та відділів виконавчого комітету, комунальних та інших підприємств міста. Всього за звітний період, керівництвом виконавчого комітету міської ради проведено  286 особистих прийомів громадян, у тому числі 33 виїзних та 46 прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Питання, з якими звертались мешканці міста, а їх 2380, що на 340 питань більше ніж за аналогічний період 2018 року (2040), характеризуються наступним чином:

- перше місце по кількості посідають питання житлово - комунального характеру, їх 1306, або 55 % від загальної кількості порушених питань. Проблеми  енерго,  водо, газо, теплопостачання, ремонт доріг, благоустрій міста, відновлення роботи ліфтів, надання квартир або житла  у будинках тимчасового мешкання.

Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються громадяни, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту житла, благоустрою міста, Такі звернення беруться на контроль і порушенні питання включаються в перспективні плани робіт.

-  на другому місці питання соціального характеру, їх 541, або 23% від загальної кількості питань. В цій категорії піднімались питання реалізації прав громадян  на соціальні пільги та гарантії, у тому числі надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим громадянам, а також призначення та перерахунок субсидії;

- на третьому місці питання охорони здоров’я  їх 111, або 5 % від загальної кількості питань, а саме: забезпечення ліками за пільговими   рецептами, надання  медичної допомоги, надання допомоги у проведенні операцій та лікування;  

- на четвертому місці  питання діяльності місцевих органів виконавчої влади їх 100, або 4%. Це в основному питання консультаційного характеру щодо графіків особистих прийомів керівників, умов одержання різних видів довідок тощо;

- останні 322 звернення громадян відносяться до питань аграрної політики, транспорту і зв’язку, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку та інше.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 для вирішення гострих проблем, що порушують мешканці в зверненнях, у виконавчому комітеті міської ради  відбулося 12 засідань постійної комісії виконавчого комітету.

Проведено 12 «днів контролю» з питань виконання доручень керівництва Дружківської міської ради щодо розгляду звернень громадян керівниками управлінь та комунальних підприємств міста. За звітний період  перевірено 27 звернень громадян. Інформації за наслідками перевірки надавалися керівництву виконавчого комітету міської ради.

У виконавчому комітеті міської ради активно впроваджується система інформування населення за допомогою мережі Інтернет.

Загалом, протягом 2019 року робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дружківської міської ради знаходилася на постійному контролі. Приділялася значна увага задоволенню законних прав та інтересів громадян, забезпеченню всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення.

         На підставі вищезазначеного,  керуючись  ст.40 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Інформацію начальника загального відділу   Кухарової Ю.І. про   підсумки  роботи   зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті  Дружківської міської ради за 2019 рік прийняти до відома.
  2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Полякову О.О., Слесаренко Н.Є., керуючому справами виконкому Курило І.В. здійснювати постійний  контроль   за    виконанням    Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», основних положень  Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
  3. Загальному відділу виконавчого  комітету  міської  ради  (Кухарова) продовжити проведення роботи зі  зверненнями громадян у відповідності до вимог чинного законодавства.
  4. Рекомендувати керівникам виконавчих органів міської ради, виконавчим комітетам Олексієво-Дружківської (Світленко) і Райської (Левчинський) селищних рад, керівникам комунальних підприємств міста :

-   забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд звернень громадян з   

     метою   вирішення  порушених  у   них  питань,  задоволення  законних  вимог  заявників,   

     виключати при розгляді звернень громадян прояви формального підходу;

-   в   повному   обсязі   виконувати   доручення    по   зверненнях   громадян,   викладені    в  

     резолюціях  першого керівника та його заступників ;

-    не допускати  порушення  термінів  розгляду  звернень  громадян;

-  забезпечувати першочерговий розгляд звернень громадян пільгової категорії населення,  які потребують соціального захисту та підтримки, а також скарг, колективних і повторних звернень громадян, звернень, які надійшли через органи влади вищого рівня, на «урядову гарячу телефонну лінію» та «гарячу лінію» секретаря міської ради;

-   постійно    проводити   аналіз   звернень   громадян,   здійснювати   заходи щодо виявлення   

     проблемних   питань   мешканців   міста   з   метою  упередження надходження повторних   

     звернень;

-    обов’язково  надавати   роз’яснення  заявникам   щодо   порядку   оскарження   прийнятих   

     рішень  з посиланням на норми чинного законодавства;

-    інформацію   про   виконання  порушених  у  зверненні  питань  супроводжувати   актами,  

     підписаними заявниками;

-   розміщувати на  офіційних  веб-сайтах    узагальнені   матеріали про  організацію роботи  

    зі зверненнями громадян.

  1. Зняти з контролю   рішення  виконавчого  комітету  Дружківської міської ради від 17.07.2019 № 347 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дружківської міської ради за перше півріччя 2019 року».
  2. Координацію робіт   щодо   виконання   даного   рішення   покласти   на  загальний відділ

     виконавчого  комітету міської ради (Кухарова).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Слесаренко Н.Є., Полякова О.О., керуючого справами виконкому Курило І.В. відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

 

  Секретар міської ради                                                                                                          І.О. БУЧУК