Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2020 м. Дружківка №7/66-10
 
Про затвердження Програми відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки та кошторисного розрахунку відшкодування витратна на здійснення поховання

Розглянувши лист в.о. начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Бардар І.М. від 26.11.2019 № 356 щодо врегулювання механізму безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, на виконання Закону України від 10.07.2003 №1102-IV «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», відповідно до ст. 90 Бюджетного Кодексу України  від 08.07.2010 № 2456-VI та керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки    (додаток 1).
 2. Затвердити кошторисний розрахунок відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки ( додаток 2).
 3. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) здійснювати фінансування видатків управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради у відповідності з цим рішенням в межах асигнувань,  передбачених в кошторисах доходів та видатків управління на 2020 -2021 роки.
 4. Зобов’язати комунальне підприємство «Спектр» Дружківської міської ради (Шехов) надавати до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради інформацію про зміну тарифів на ритуальні послуги з поховання.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора) та з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та екології (Какуша).

 

 

  Секретар міської ради                                                                                            І.О. БУЧУК

 

 

                                                        

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

від 29.01.2020 № 7/66-10

 

 

 

 

 

Кошторисний розрахунок

відшкодування витрат на  здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка  на 2020-2021 роки

 

 

Рік

Кількість

померлих осіб

 

Потреба у коштах, всього,  грн.

Літній період

Зимовий період

Літній період

Зимовий період

 

2020

7

8

1855,04

2161,04

30 273,60

2021

9

10

1855,04

2161,04

38 305,76

Потреба у коштах  на виконання Програми, грн.

 

 

 

68 579,36

 

 

Секретар міської ради                                                                                          І.О. БУЧУК

 

Кошторисний розрахунок відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020-2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 

 

 

В.о. начальника управління                                                                    І.М. БАРДАР

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

від 29.01.2020 № 7/66-10

 

 

ПРОГРАМА

 відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій

 та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки

 

Вступ

Організація і проведення поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни є складовою діяльності держави у галузі поховання.

Програма відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки (далі - Програма) регламентує безоплатне поховання у м. Дружківка учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (далі - померлі) в частині організації поховання і ритуального обслуговування.

Ця Програма надасть можливість організувати і провести поховання померлих та компенсувати ритуальним службам витрати, пов’язані з похованням померлих.

Програма розроблена відповідно до ст. 90 Бюджетного Кодексу України  від 08.07.2010   № 2456-VI, Закону України від 10.07.2003 №1102-IV «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» та розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації  від 05.12.2019 № 1354 «Про обласний бюджет на 2020 рік», яким передбачена субвенція з обласного бюджету міським бюджетам міст на поховання померлих.

 

 1. Мета Програми

Основної метою Програми є організація і проведення безоплатного поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Право на безоплатне поховання, відповідно до цієї Програми, мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які перебували на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП) в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі – управління).

Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється комунальним підприємством «Спектр» Дружківської міської ради (далі КП «Спектр») з урахуванням  необхідного  мінімального переліку послуг.

Мінімальний перелік ритуальних послуг та тарифів на ці послуги затверджений рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради від 09.06.2011 № 431 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги з поховання, які надає комунальне підприємство «Спектр».

Після проведення поховання померлих, з метою отримання відшкодування витрат КП «Спектр» подає до управління пакет документів, до яких входить:

- договір-замовлення на організацію та проведення поховання, з вказанням найменування наданих ритуальних послуг, та вартістю цих послуг;

 • рахунок;
 • копія свідоцтва про смерть, що завірена печаткою КП «Спектр»;
 • копія пільгового посвідчення померлого, яка завірена печаткою КП «Спектр».

                                   

 

Після отримання вищезазначеного пакету документів, управління проводить звірку даних померлого з ЄДАРП. У разі перебування померлої особи на обліку у ЄДАРП, управління знімає його з обліку та здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету при надходженні субвенції з обласного бюджету міському.

Виконання програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей обласного, бюджету на відповідний рік.

Програма є довгостроковою та розроблена на період 2020 - 2021 роки.

Обсяг коштів на  організацію і проведення поховань померлих визначається Дружківською міською радою, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення не передбачуваних  факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

           

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний  контроль за виконанням Програми здійснюється міською  радою.

Поточна організація та координація виконання Програми покладається на відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 1. Очікуванні результати.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити права померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на належне безоплатне поховання їхнього тіла.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            І.О. БУЧУК

 

 

Програму відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту Дружківської міської ради.

 

 

В.о. начальника  управління                                                                                     І.М. БАРДАР