Документ № 7/66-9 від 29.01.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.02.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2020 м. Дружківка №7/66-9
 
Про затвердження Програми відшкодування витрат на надання пільг з послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка на 2020 – 2021 роки та кошторисного розрахунку на відшкодування витрат

Розглянувши лист в.о. начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Бардар І.М. від 03.12.2019 № 380 щодо поліпшення матеріального стану осіб з інвалідністю І-ІІ груп, на виконання Закону України від 12.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», відповідно до ст. 90 Бюджетного Кодексу України  від 08.07.2010 № 2453-VI та керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму відшкодування витрат на надання пільг з послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки (додаток 1).
  2. Затвердити кошторисний розрахунок на відшкодування витрат, пов’язаних з  встановленням телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки ( додаток 2).
  3. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) здійснювати фінансування видатків управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради у відповідності з цим рішенням в межах асигнувань,  передбачених в кошторисах доходів та видатків управління на 2020 -2021 роки.

 4.Рекомендувати Дніпропетровській філії ПАТ «Укртелеком» (Боровикова) надавати управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради інформацію щодо зміни вартості послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп.

  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора) та з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та екології (Какуша).

 

 

 

     Секретар міської ради                                                                            І.О. БУЧУК

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від_29.01.2020 № 7/66-9

  _______                       

ПРОГРАМА

 відшкодування витрат на надання пільг з послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп  у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки

 

 

Вступ

Соціальний захист осіб з інвалідністю І-ІІ груп (далі — особи з інвалідністю) є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю  нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні їм засобів спілкування, що полегшують їх взаємодію між собою та з іншими категоріями населення. 

Програма направлена на організацію відшкодування витрат  з послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки.

Особи з інвалідністю мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевого бюджету при надходженні субвенції з обласного бюджету.

Ця Програма надасть можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

Програма розроблена відповідно до ст 90 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України від 12.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України» та розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації  від 05.12.2019 № 1354 «Про обласний бюджет на 2020 рік», яким передбачена субвенція з обласного бюджету міським бюджетам міст на встановлення  телефонів особам з інвалідністю.

 

  1. Мета Програми

Основної метою Програми є забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю на пільгове встановлення телефонів .

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Безоплатне встановлення телефонів мають особи з інвалідністю, які мешкають у             м. Дружківка та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,  які мають право на пільги відповідно чинного законодавства України.

Безоплатне встановлення телефону може відбуватись тільки за місцем реєстрації  особи з інвалідністю.

Плата за встановлення телефону здійснюється згідно з актом виконаних робіт, який надається підприємством зв'язку до управління.

 Після отримання управлінням  вищезазначеного акту централізованою бухгалтерією управління проводиться нарахування та реєстрація зобов'язань.

Вирішенням зазначеної мети Програми є забезпечення безкоштовного встановлення телефонів особам з інвалідністю.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету при надходженні субвенції з обласного бюджету міському.

Виконання програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей обласного, бюджету на відповідний рік.

Програма є довгостроковою та розроблена на період 2020- 2021 роки.

Продовження додатку 1

 

Обсяг коштів на встановлення телефонів особам з інвалідністю визначається Дружківською міською радою, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення не передбачуваних  факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний  контроль за виконанням Програми здійснюється міською  радою.

Поточна організація та координація виконання Програми покладається на відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

  1. Очікуванні результати.

Покращення матеріального становища осіб з  інвалідністю, які обмежені у можливості повноцінного життя, через звільнення їх плати за встановлення телефону. Надання можливості особам з  інвалідністю спілкуватись через використання міської телефонної мережі.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.О. БУЧУК

 

 

Програму відшкодування витрат на надання пільг з послуг по встановленню телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради

 

 

 

В.о. начальника  управління                                                                І.М. БАРДАР

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

                                                                                                від__29.01.2020 № 7/66-9

 

 

 

Кошторисний  розрахунок

 на відшкодування витрат, пов’язаних з  встановленням телефонів

особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка

 на 2020 – 2021 роки

 

 

Рік

Кількість інвалідів І-ІІ груп

Вартість встановлення телефону, грн.

Потреба у коштах, всього,  грн.

2020

1

84,00

84,00

2021

2

84,00

168,00

Потреба у коштах  на виконання Програми, грн.

 

 

252,00

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.О. БУЧУК

 

 

 

 

Кошторисний  розрахунок на відшкодування витрат, пов’язаних з  встановленням телефонів особам з інвалідністю І-ІІ груп у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради

 

 

 

В.о. начальника  управління                                                                           І.М. БАРДАР