Документ № 7/66-8 від 29.01.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.02.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2020 м. Дружківка №7/66-8
 
Про затвердження Програми соціального захисту осіб з інвалідністю І – ІІ груп по зору у м. Дружківка на 2020-2021 роки та кошторисного розрахунку на відшкодування витрат щодо оплати послуг телефонного зв’язку

Розглянувши лист в.о. начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Бардар І.М. від 26.11.2019 № 355 щодо поліпшення матеріального стану осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору, на виконання Закону України від 12.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», відповідно до ст. 91 Бюджетного Кодексу України  від 08.07.2010 № 2453-VI та керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціального захисту осіб з інвалідністю І – ІІ груп по зору                м. Дружківка на 2020 – 2021 роки (додаток 1).
 2. Затвердити кошторисний розрахунок на відшкодування витрат щодо оплати послуг телефонного зв’язку  особам з інвалідністю I-II груп по зору м. Дружківка на 2020 – 2021 роки  ( додаток 2).
 3. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) передбачити при формуванні проекту міського бюджету кошторисні призначення для виконання Програми соціального захисту осіб з інвалідністю І – ІІ груп по зору у м. Дружківка на 2020-2021 роки
 4. Рекомендувати Дніпропетровській філії ПАТ «Укртелеком» (Боровикова) забезпечити надання управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради інформації про отримання послуг телефонного зв’язку особам з інвалідністю  I-II груп по зору щомісячно до 20 числа місяця наступним за звітним.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова).
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора) та з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та екології (Какуша).

 

 

   Секретар міської ради                                                                                              І.О. БУЧУК

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  29.01.2020 № 7/66-8

                       

 

ПРОГРАМА

соціального захисту осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору

 м. Дружківка на 2020 – 2021 роки

 

Вступ

Соціальний захист осіб з інвалідністю І-ІІ груп по зору (далі — особи з інвалідністю) є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю  нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні їм пільги на абонентську плату за користування телефоном, що полегшує їх спілкування між собою та з іншими категоріями населення. 

Програма направлена на організацію відшкодування витрат щодо оплати послуг телефонного зв'язку  особам з інвалідністю у м. Дружківка  на 2020 – 2021 роки.

Особи з інвалідністю мають право на знижки з абонентської плати за телефонний зв'язок за рахунок видатків, що здійснюються з місцевого бюджету.

Ця Програма надасть можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

Програма розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України від 12.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України».

 

 1. Стан та проблема соціального захисту осіб з інвалідністю

 Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі – управління) постійно співпрацює з громадською організацією Українського товариства сліпих (УТОС) з метою вирішення проблем соціального захисту осіб з інвалідністю по зору.

На обліку в управлінні  перебуває 73 особи з інвалідністю по зору І – ІІ груп, з них 44 особи з інвалідністю  І групи, 29 – осіб з інвалідністю ІІ групи.

Пільгами з оплати телефонного зв’язку користується 10 осіб, які мають пільгову категорію «Особа з інвалідністю по зору», з них осіб з інвалідністю І групи – 5, осіб з інвалідністю ІІ групи – 5.

На даний час всі особи з інвалідністю по зору, що користуються пільгами з оплати телефонного зв’язку, є абонентами Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» (далі – підприємство телефонного зв’язку). Для надання 50% пільги на оплату телефонного зв’язку за діючими тарифами у 2020 – 2021 роках  необхідно приблизно 7,6 тис.грн.

 

 1. Мета Програми

Основної метою Програми є забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю на пільги з послуг телефонного зв’язку.

 

3 .Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Право на знижку по оплаті  послуг за телефонний зв'язок у розмірі 50% від місячної вартості телефонного зв’язку надається особам з інвалідністю. Пільга призначається особам з інвалідністю, які є власниками квартирного телефону.

Заява про призначення пільги подається особою з інвалідністю  до підприємства телефонного зв’язку.  Інформацію (список отримувачів пільги за місяць, що передує звітному) про послуги, які  отримані особами з інвалідністю, щомісяця надається підприємством зв’язку до управління.

Продовження додатку 1

 

Управління перевіряє надану інформацію щодо права отримувачів пільг та подає заявку на виділення коштів до міського фінансового управління. Всі пільговики мають перебувати на обліку в управлінні в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,  які мають право на пільги відповідно чинного законодавства України.

Міське фінансове управління забезпечує перерахування коштів на відшкодування витрат щодо надання пільгових послуг телефонного зв’язку, згідно з кошторисними призначеннями, затвердженими рішенням міської ради «Про міський бюджет» на відповідний бюджетний період.

Підприємство телефонного зв’язку несе відповідальність за достовірність поданих списків осіб з інвалідністю, які є абонентами підприємства і отримали пільгу у поточному місяці відповідно до  вказаного тарифу абонплати. Управління несе відповідальність за нарахування коштів на відшкодування за використану особами з інвалідністю пільгу відповідно до  їх статусу.

Рішення  про припинення пільги приймається управлінням у випадках:

 • зміни власника телефону (за поданням керівництва підприємства телефонного зв’язку);
 • зміни висновку МСЕК щодо інвалідності по зору;
 • смерті або вибуття особи з інвалідністю по зору І – ІІ групи.

Дія програми поширюється на абонентів підприємств телефонного зв’язку, які обслуговують місто.

Вирішенням зазначеної мети Програми є надання особам з інвалідністю пільги  на абонентську плату за користування телефоном.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Виконання програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей міського, бюджету на відповідний рік.

Програма є довгостроковою та розроблена на період 2020- 2021 роки.

Обсяг коштів на абонентську плату за користування телефоном особам з інвалідністю визначається Дружківською міською радою, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення не передбачуваних  факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

   

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний  контроль за виконанням Програми здійснюється міською  радою.

Поточна організація та координація виконання Програми покладається на відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 1. Очікуванні результати.

Покращення матеріального становища осіб з інвалідністю, які обмежені у можливості повноцінного життя, через часткове звільнення їх від  абонентської плати за телефон. Надання особам з інвалідністю  можливості спілкування через використання міської телефонної мережі.

 

Секретар міської ради                                                                                    І.О. БУЧУК

 

Програму соціального захисту осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору м. Дружківки на     2020– 2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради

 

В.о. начальника  управління                                                                           І.М. БАРДАР

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

від 29.01.2020 № 7/66-8

 

 

 

 

Кошторисний розрахунок

 на відшкодування витрат щодо оплати послуг телефонного зв’язку особам з  інвалідністю   I-II груп по зору

м. Дружківка на 2020 – 2021 роки

 

Рік

Кількість

пільговиків

Місячна вартість телефонного зв’язку

Потреба у коштах, грн.

50%

50%

2020

10

317,00

3804,00

2021

10

317,00

3804,40

Потреба у коштах  на виконання Програми, грн.

 

 

7608,00

 

 

Секретар міської ради                                                                         І.О. БУЧУК

 

Кошторисний розрахунок на відшкодування витрат щодо оплати послуг телефонного зв’язку особам з  інвалідністю   I-II груп по зору м.Дружківка на 2020 – 2021 роки підготовлено управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради

 

 

 

В.о начальника управління                                                                І.М. БАРДАР