Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.01.2020 м. Дружківка №10
 
Про затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи - підприємця Волошиної О.П. про незалежну оцінку колісного транспортного засобу: автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК та розрахунку плати за базовий місяць оренди комунального майна

Розглянувши лист Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Ковальов)  від 13.11.2019 щодо переукладання договору оренди  комунального майна – автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК,  відповідно  до  ст.ст. 9, 11   Закону  України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна», ст.12 Закону України від  12.07.2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в Україні»,   рішення  Дружківської  міської ради  від  25.01.2012

№ 6/15-14 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Дружківка», керуючись ст. 29 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи - підприємця Волошиної О.П. про незалежну оцінку колісного транспортного засобу: автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК ідентифікаційний номер (VIN) Y6DT1311050230740, власником якого є Виконавчий комітет Дружківської міської ради ринковою вартістю  31675,76 грн. (тридцять одна тисяча шістсот сімдесят п’ять  гривень 76 копійок) для переукладання договору оренди комунального майна (додається).
  2. Затвердити  розрахунок    плати  за   базовий  місяць оренди комунального майна -  колісного транспортного засобу: автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК  ідентифікаційний номер (VIN) Y6DT1311050230740 (додаток).
  3. Відповідальність за достовірність  оцінки  вартості  об’єкта  покласти на суб’єкта оціночної діяльності  фізичну особу - підприємця Волошину О.П.
  4. Контроль за    виконанням    цього    рішення    покласти   на   керуючого   справами  виконкому Курило І.В.

 

 

Секретар міської ради                                                                                І.О. БУЧУК               
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення виконкому міської ради
від 15.01.2020 №10

 

РОЗРАХУНОК

плати за базовий місяць оренди комунального майна -  колісного транспортного засобу:

автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК ідентифікаційний номер (VIN) Y6DT1311050230740

№ з/п

Назва  об’єкта оренди

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 31.10.2019 року, грн.

Застосовані величини

Орендна плата за базовий місяць оренди

 

Оренд

на ставка %

Індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця

Індекс

інфляції за базовий місяць

Назва місяця, рік

Орендна плата без ПДВ, грн.

 

1

Колісний транспортний засіб:

автомобіль марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК ідентифікаційний номер (VIN) Y6DT1311050230740

31675,76

10

-

-

листопад

263,96

 

 

1.Розмір річної орендної плати за оренду майна:

                    Опл = Ве × Сор

де  Опл -  розмір  річної  орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

      Вевартість орендує мого майна, яка визначена експертним шляхом, грн..;

      Сорвстановлена рішенням сесії міської ради ставка у % від вартості майна, визначеної експертним шляхом.

 

Опл = 31675,76 ×10 % = 3167,58 грн.

  1. Розрахунок орендної плати за базовий місяць:

                  Опл(баз) = Опл / 12 × Ід.о. × Ім

де Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати

 

Опл(баз) = 3167,58/ 12 =263,96

 

 

       Керуючий справами виконкому                                         І.В.КУРИЛО

 

Розрахунок плати за базовий місяць оренди комунального майна колісного транспортного засобу: автомобіля марки ЗАЗ DAEWOO модель Т 13010 державний номер АН4195АК ідентифікаційний номер (VIN) Y6DT1311050230740 підготовлений головним бухгалтером виконавчого комітету Дружківської міської ради Локочинською В.Є.

 

       Головний бухгалтер                                                            В.Є.ЛОКОЧИНСЬКА