ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

змін до Програми економічного і соціального розвитку

Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік

  1. Замовник стратегічної екологічної оцінки:

Виконавчий комітет Дружківської міської ради (Код ЄДРПОУ 35783188)

адреса: 84205, Донецька область, Краматорський район,  м. Дружківка, 

вул. *****

тел. +380 (62) 674-28-26, +380 (62) 673-55-45

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік, затверджена розпорядженням начальника Дружківської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 302  (далі – Програма), із запропонованими до неї змінами, є документом державного планування місцевого рівня.

Метою Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік є створення умов для сталого функціонування соціальної та гуманітарної сфер, належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури та доступності отримання спектра соціальних послуг; відбудова житла та об’єктів соціальної інфраструктури; дотримання екологічних стандартів; забезпечення життєдіяльності громади.

Програма враховує основні пріоритети розвитку громади, містить конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі місцевих галузевих програм, законодавчих та нормативних актів з питань державної економічної політики.

У Програмі враховані положення документів державного планування, які діють на державному та регіональному рівнях:

 -         Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

 -         Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471;

 -         Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695;

 -         Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179;

 -         Стратегія людського розвитку, затверджена Указом Президента України від 02 червня 2021 року № 225/2021;

 -         Національний план управління відходами до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р;

-          Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 17.02.2020 № 147/5-20;

-          Регіональна програма моніторингу стану довкілля  в Донецькій області, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 20/5-20;

-          Міжвідомча регіональна програма «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 21/5-20.

Заходи програми перекликаються з цілями місцевих програм.

Зміни до Програми, що розглядаються (додаються), передбачають уточнення обсягів заходів та обсягів їх фінансування у напряму «Житлове господарство та комунальна інфраструктура».

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеною частинами другої і третьої статті 3.

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Ні

 

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності; місця провадження (розташування); умов здійснення діяльності; виділених природних та/або матеріальних ресурсів

Ні

 

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

Ні

 
  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та водні ресурси, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території громади, а також .на здоров’я населення.

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, та не матиме вплив на здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки від реалізації запропонованих змін до Програми на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Дружківської міської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації завдань Програми та змін до неї для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів:

не передбачається.

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

не передбачається.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Враховуючи те, що запропоновані зміни до Програми є незначними та те, що до Програми раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих змін.

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік подаються до виконавчого комітету Дружківської міської ради на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактна особа: заступник начальника відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради ***, телефон +380992921203.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 10 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік, тобто до 02.06.2024 включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Зміни до програми

Начальник Дружківської міської

військової адміністрації Краматорського

району Донецької області                                                                 *****

 

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік підготовлено відділом економічного і соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Заступник начальника відділу

економічного розвитку виконавчого комітету

Дружківської міської ради                                                                *****