Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів:

Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюються нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України.

Кошти загального фонду, помісячно затверджені  кошторисом, за економічною класифікацією видатків бюджету, які регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів регулюється законодавчими актами України: Бюджетним кодексом УкраїниПодатковим кодексом УкраїниЗаконом України «Про Державний бюджет України» (на відповідний період); Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV; Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ; Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-вр; Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, 

нормативно-правовими актами України: